SMD تستر پنسی MS8910 _ Mastech

"تستر پنسی SMD MS8910 "
SMD تستر پنسی   MS8910    _    Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
مقاومت: 0~30MΩ
خازن: 0~30mF
دیگر قابلیت ها:
دارای رنج اتوماتیک
دارای تست دیود و اتصال کوتاه
"

118
30 تیر 1394 - 13:12
6.jpg