رابط بی متال

اتصال کابل آلومینیوم به کابل مسی
رابط بی متال

در اتصال کابل آلومینیوم به کابل مسی برای جلوگیری از خوردگی از مفصل بی متال (GTL) استفاده می شود.

مفصل بی متال از دو قسمت مسی و آلمینیومی تشکیل شده که سایز دهانه آلومینیوم یک سایز بزرگتر از دهانه مسی است.

مف بی متال ، رابط بی متال و دوراهی بی متال از دیگر اصطلاحاتی است که برای این مفصل استفاده می کنند.

328
17 فروردین 1394 - 9:16