کابل ترکیبی

کابل RG 59 بغل برق


سفارش آنلاین با تلگرام
کابل ترکیبی

مغز 70 مس

شیلد 96 رشته 0.14

برق 20 رشته 0.20

قرقره 305 متری

بسته بندی کارتن

سفارش آنلاین با تلگرام

567
31 خرداد 1395 - 12:55
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید