دوربین/ متر لیزری 900 متر SW-900A _ SND WAY

"SW-900A دوربین / متر لیزری 900 متر تصویری همراه با زاویه سنج دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا"
دوربین/ متر لیزری 900 متر    SW-900A    _   SND WAY

"SW-900A
دوربین / متر لیزری 900 متر تصویری همراه با زاویه سنج :
دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا
محدوده اندازه گیری:5 ~ 900 M - دقت اندازه گیری:1 m
اندازه گیری زاویه :60+-
"

156
31 تیر 1394 - 9:58 31 تیر 1394 - 10:00
5.jpg