ساعت و تقویم مذهبی دیجیتال

ساعت و تقویم مذهبی دیجیتال برای مساجد

ساعت و تقویم مذهبی دیجیتال

ساعت و تقویم مذهبی دیجیتال برای نمایش تاریخ به شمسی و قمری. ساعت. دما. و اوقات شرعی. امروزه وجود این نمایشگرها برای همه اماکن مذهبی نیاز و ضروری می باشد

ساعت و تقویم مذهبی دیجیتال

22
27 مهر 1395 - 11:58