پایه نیروسنج FS-1001 _ lutron

"پایه نیروسنج TEST STAND FOR FORCE GAUGE Model : FS-1001"
پایه نیروسنج   FS-1001    _   lutron

"پایه نیروسنج

TEST STAND FOR FORCE GAUGE
Model : FS-1001
جهت نصب نیروسنج های :
FG-5005,FG-5020,FG-5100,FG-6005 SD,FG-6020 SD,FG-6100 SD
قابل نصب روی میز کار
ابعاد : 650×250×230 mm"

106
24 تیر 1394 - 11:17 31 تیر 1394 - 14:38
25.jpg