لوکس متر YK-10LX _ lutron

"لوکس متر LIGHT METER Model : YK-10LX"
لوکس متر   YK-10LX   _   lutron

"لوکس متر
LIGHT METER
Model : YK-10LX
قابلیت اندازه گیری :
0-2000Fc,20000 LUX
سنسور مجزا
دارای دو فیلتر حرفه ای
امکان تنظیم توسط کاربر
صفحه نمایشگر بزرگ
همراه با کیف حمل"

87
23 تیر 1394 - 12:35 31 تیر 1394 - 15:43
38.jpg