ترانسفورماتور

ترانسفورماتور
ترانسفورماتور

ولتاژ ورودی: 100V ~ 600V
ولتاژ خروجی: 5V ~ 600V
قدرت خروجی: 2.5VA ~ 15000VA
فرکانس: 50Hz

6
22 تیر 1395 - 15:49