میلی کلمپ آمپر متر AC / تستر نشت یاب جریان DL-6054 _ lutron

"میلی کلمپ آمپر متر AC / تستر نشت یاب جریان ACA LEAKAGE TESTER, AUTO RANGE Model : DL-6054"
میلی کلمپ آمپر متر AC  / تستر نشت یاب جریان   DL-6054   _    lutron

"میلی کلمپ آمپر متر AC / تستر نشت یاب جریان

ACA LEAKAGE TESTER, AUTO RANGE
Model : DL-6054
مقادیر اندازه گیری 200mA/20A/200A
دقت بالا 0.1mA در رنج 200mA
0.1A در رنج 200A
همراه با کیف حمل
ابعاد : 180×47×35mm
"

132
22 تیر 1394 - 16:27 31 تیر 1394 - 15:58
7.jpg