میگر دیجیتال IR-4056 _ hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER میگر دیجیتال"


سفارش آنلاین با تلگرام
میگر دیجیتال IR-4056   _   hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER
میگر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
125-250-500-1000 V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 4000MΩ"

پیوست ها - میگر دیجیتال IR-4056 _ hioki
10.jpg


سفارش آنلاین با تلگرام

791
21 تیر 1394 - 15:34
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - میگر دیجیتال IR-4056 _ hioki