1555 میگر دیجیتال _ fluke

"1KV میگر دیجیتال Model : 1555"


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
1555 میگر دیجیتال _ fluke

"1KV میگر دیجیتال
Model : 1555

:قابلیت اندازه گیری
50V,100V,250V,500V,1000V : ولتاژ تزریقی
200KΩ~2TΩ: مقاومت الکتریکی
"

پیوست ها - 1555 میگر دیجیتال _ fluke
3.jpg


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

880
21 تیر 1394 - 11:38
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - 1555 میگر دیجیتال _ fluke