پاور آنالایزر435 _ fluke

"Power Analyser پاور آنالایزر Model : 435 True RMS"
پاور آنالایزر435   _    fluke

"Power Analyser
پاور آنالایزر
Model : 435
True RMS
مشخصات اندازه گیری :
20000A : AC جریان
1000V : AC ولتاژ
20000A : DC جریان
1000V : DC ولتاژ
57.5HZ :فرکانس
"

94
21 تیر 1394 - 10:36
4.jpg