پاورمتر کلمپی345 _ fluke

"پاورمتر کلمپی True RMS Model: 345"
پاورمتر کلمپی345   _   fluke

"پاورمتر کلمپی
True RMS
Model: 345

قابلیت اندازه گیری :
هارمونیک ها : آنالیزو نشان دادن تا هارمونیک 30 ام
(اندازه گیری تا هارمونیک 40 ام در فرکانس 15 هرتز تا 22 هرتز)
جریان:2000A~0 : AC
جریان:2000A~0 : DC
ولتاژ:825V~0 : AC
توان ظاهری :0~1650KVA
توان حقیقی :0~1650KW
توان موهمی :0~1250KVAR
دیگر قابلیت ها :
رسم نمودار جریان-ولتاژ-دارای حافظه 50 نمودار و 150000 مقدار-تنظیم زمان نمونه برداری و ...."

112
21 تیر 1394 - 10:31 31 تیر 1394 - 17:15
3.jpg