ترمومتر لیزری 572 _ fluke

"ترمومتر لیزری تخصصی Model : 572"
ترمومتر لیزری 572   _   fluke

"ترمومتر لیزری تخصصی
Model : 572

قابلیت اندازه گیری :
دقت اندازه گیری :0.1⁰C
سرعت اندازه گیری :250m/s
نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :60:1
اندازه گیری دما تا فاصله :30cm~10.5m
اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم دما
دارای آلارم مقدار پایین و بالا
"

102
20 تیر 1394 - 16:35 31 تیر 1394 - 17:20
4.jpg