مولتی کالیبراتور MS7212 _ Mastech

"MS7212 مولتی کالیبراتور "
مولتی کالیبراتور   MS7212  _   Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
ولتاژ:0 ~ 300 V AC/DC
جریان:0 ~ 400 mA AC/DC
فرکانس:4 ~ 30 KHz
مقاومت الکتریکی:0 ~ 40 KΩ
دما: -50˚C ~ +1300C˚
تولید و تزریق جریان/ ولتاژ/ فرکانس:
ولتاژ : 100mV / 5V / 15V
جریان : 25mA
فرکانس : 20Hz ~ 5000Hz
دیگر قابلیت ها:
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم افزار مربوطه
نمایش همزمان چند مقدار
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
"

98
30 تیر 1394 - 12:54
3.jpg