خازن سنج پرتابل MS6103 _ Mastech

"خازن سنج پرتابل MS6103 "

"قابلیت اندازه گیری:
0~200pF/2nF/20nF/2nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
"

118
30 تیر 1394 - 13:05