ارت سنج دیجیتال MS2302 _ Mastech

" MS2302 ارت سنج دیجیتال "
ارت سنج دیجیتال   MS2302    _   Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
مقاومت الکتریکی: 0.01Ω ~ 4000Ω
ولتاژ: 0 ~ 300V AC
قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای 2Pole , 3pole
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

"

113
30 تیر 1394 - 10:26
2.jpg