products

رطوبت سنج

رطوبت سنج

رطوبت سنج یا نم سنج چیست؟

رطوبت سنج وسیله ای برای سنجش میزان رطوبت اجسام می باشد که می توان برای اندازه گیری رطوبت در غلات، چوب، گچ، خاک، کاغذ و کلیه مصالح ساختمانی از آن استفاده کرد.
واحد اندازه گیری رطوبت سنج درصد و مقیاس می باشد. در واقع رطوبت سنج ها با استفاده از ترموستاتی که دارند میزان رطوبت را در اجسام می سنجند. با استفاده از سنجش رطوبت می توان به نقطه شبنم آن جسم برسیم. در برخی موارد می توان میزان PH را توسز این دستگاه تشخیص دهیم. این محصول یکی دیگر از تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد. 

z