قیچی الکترو مکانیک

برش ورق های فلزی سبک


سفارش با واتساپ
قیچی الکترو مکانیک

جهت برش کاری از0/5میلی متر الی6میلی متر به طول های مختلف

پیوست ها - قیچی الکترو مکانیک
 مکانیک.jpg


سفارش با واتساپ

1248
1 شهریور 1394 - 17:44
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - قیچی الکترو مکانیک