: برگ نما

ارائه گزارش های آماری  دوره ای

ارائه گزارش های آماری دوره ای

برگ نما برای کلیه کسب و کارهایی که در صنعت برق فعالیت دارند و در برگ نما اطلاعاتشان را ثبت نموده اند گزارش هایی را در رابطه با آمار بازدید ها و ...

تاریخ ایجاد : 1395-6-16
درج ویدئو محصولات و خدمات صنعت برق

درج ویدئو محصولات و خدمات صنعت برق

با استفاده از این امکان جدید می توانید ویدئو، عکس و ... محصولات و خدمات خود را در صنعت برق به بهترین وجه و در جای جای برگ نمایتان،در دید عموم ق...

تاریخ ایجاد : 1395-9-21
ارائه قیمت ها و تخفیف ها در برگ نما

ارائه قیمت ها و تخفیف ها در برگ نما

کسب و کارهای صنعت برق می توانند قیمت محصولات و خدماتشان را در برگ نما به اطلاع عموم برسانند و در صورت تمایل تخیفات خود را روی محصول یا خدمتشان ع...

تاریخ ایجاد : 1395-11-4