آمپرمتر زیگلر ، ولت متر وگو ، وات متر Ziegler، مولتی فانکشن میتر Wago

راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ZIEGLER آلمان و OMEGA ایتالیا در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه تجهیزات اندازه گیری تابلویی اعلام می دارد.
آمپرمتر زیگلر ،  ولت متر وگو ،  وات متر  Ziegler،  مولتی فانکشن میتر Wago

راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ZIEGLER آلمان و OMEGA ایتالیا در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه تجهیزات اندازه گیری تابلویی اعلام می دارد.

پنل میتر آنالوگ
فرکانس متر AC ( FM-F ) مارک GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر AC ( DG-V/A ) مارک زیگلر آلمان.
آمپر متر ولت متر AC( DE-V/A ) مارک GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر DC ( DS-V/A ) مارک زیگلر آلمان.
آمپر متر ولت متر AC( DE/2-V/A ) مارک GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر دیاموند AC ( BM/EB-A ) مارک زیگلر آلمان.
وات متر و وار متر AC ( LM-Watt/Var ) مارک GERMANY ZIEGLER.
کسینوس فی متر AC () FL-PF (cos⁡∅ ) مارک زیگلر آلمان.
آمپر متر ولت متر AC ( DGL-V/A ) مارک GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر DC ( DSL-V/A ) مارک زیگلر آلمان.
فرکانس متر AC ( FM/2-V/A ) مارک GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر DC ( DS/2-V/A ) مارک زیگلر آلمان.
سنکرون چک AC ( SQ-Synchroscope ) مارک GERMANY ZIEGLER.
وات متر و وار متر AC ( LML-Watt / Var ) مارک زیگلر آلمان.
کسینوس فی متر AC ( ) LFL-PF ( cos⁡∅ ) مارک GERMANY ZIEGLER.
فرکانس متر AC ( FML-F ) مارک زیگلر آلمان.

پاور آنالایزر و مولتی فانکشن میتر
پاور آنالایزر با قابلیت اندازه گیری 3 پارامتر ( Delta ) امگا ایتالیا.
پاور آنالایزر با قابلیت اندازه گیری 6 پارامتر ( Delta Power ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 14 پارامتر ( MFM 3420 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 18 پارامتر ( MFM 3410 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 28 پارامتر ( MFM 3430 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 37 پارامتر ( MFM 6100 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 50 پارامتر ( MFM 3440 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 110 پارامتر ( MFM 3480 ) امگا ایتالیا.

 

تجهیزات دقیق اندازه گیری, تجهیزات ابزار دقیق, آمپرمتر, ولت متر, گالوانومتر, وات متر, فرکانس متر, وارمتر, لوازم اندازه گیری تابلویی, لوازم اندازه گیری تابلوئی, آمپرمتر تابلویی, آمپرمتر ریلی, آمپرمتر رله دار, ولت متر تابلویی, ولتمتر ریلی, ولت متر رله دار, سنکرون چک, چوک خروجی, چوک ورودی, کسینوس فی متر,یونر, ولت آمپر متر, آمپر متر تابلویی, آمپر متر ریلی, آمپر متر رله دار, ولتمتر تابلویی, ولت متر ریلی, ولتمتر رله دار, سنکرون چک, آمپر متر مولتی رنج, نمایشگر مولتی رنج, مولتی تستر, ضریب قدرت, زیگلر, زیمر, تیماکس, ورتکس, هی فرس, ایسکرا, رایزسان, بی ای دبلیو, تله مکانیک, امگا, دستگاه اندازه گیری نشتی جریان, پنل میتر, پاور آنالایزر, مولتی فانکشن میتر, فروش لوازم اندازه گیری, فروش تجهیزات اندازه گیری,

77
14 اردیبهشت 1395 - 17:34 2 آبان 1395 - 11:33