کسینوس فی متر AP-ACS _ atbin

"کسینوس فی متر Power Factor Meter"
کسینوس فی متر  AP-ACS   _    atbin

"کسینوس فی متر
Power Factor Meter
مدل :AP-ACS
ابعاد :96x96x100
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش :3 Digit
دقت :0.5 % ± 1 Digit
سیگنال ورودی :AC Current , AC Voltage
دامنه اندازه گیریولتاژ :0-500V AC
دامنه اندازه گیری جریان :0-5A AC
نسبت ترانس جریان :Multi CT , 50-4000/5A
ولتاژ تغذیه :220V AC ± 10% ,50-60Hz
توان مصرفی0: »2.8VA
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

110
20 تیر 1394 - 13:33
8.jpg