پمپ بشکه ای

PMS/PMT 1 /2- 2/1 V 120
پمپ بشکه ای

این پمپ ها جهت جابجایی مایعات قلیایی، اسیدی و غذایی ودارویی،حلال های نفتی و... از داخل بشکه طراحی
گردیده است.پمپ از جنس استنلس استیل 304Lو 316L وپلی پراپیلن ساخته شده است.

184
28 مهر 1393 - 15:43 14 بهمن 1393 - 13:37