منبع تغذیه GIC

منبع تغذیه GIC
منبع تغذیه GIC

ویژگی ها:
عدم مصرف توان بار کمتر از 0.5W
اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت
بهره وری بالا
مناسب برای دماهای تا 55
C سهولت تعمیر و نگهداری

7
27 تیر 1395 - 10:37