منبع تغذیه ORIENT

منبع تغذیه ORIENT
منبع تغذیه ORIENT

ورودی ولتاژ: AC 100-240V
خروجی ولتاژ: 3.3-48V
فرکانس: 50-60Hz
کنونی: 1.1-10A

7
27 تیر 1395 - 10:36