منبع تغذیهORIENT

منبع تغذیهORIENT


منبع تغذیهORIENT

وات: 15-150W
ورودی ولتاژ: AC 100-240V
خروجی ولتاژ: 3.3V
فرکانس: 150Hz-1MHZ


609
27 تیر 1395 - 10:37
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید