رله G2R-1-SN

رله G2R-1-SN
رله G2R-1-SN

رله امرون سوکتی
در ولتاژهای,220
AC 12AC/DC,24AC/DC,48AC/DC,48AC/DC,110AC

4
24 تیر 1395 - 11:04