دیود تریستور دوبل MCC 44-12 io1 B

دیود تریستور دوبل MCC 44-12 io1 B
دیود تریستور دوبل MCC 44-12 io1 B

44-200A,1200-1800V

 

5
24 تیر 1395 - 10:06