مقاومت آلومینیوم ip33-ip54

مقاومت آلومینیوم ip33-ip54
مقاومت آلومینیوم ip33-ip54

محدوده توان: 60W ~ 2000W
محدوده ولتاژ: 0.5KV-2KV اختیاری

6
22 تیر 1395 - 16:22 22 تیر 1395 - 16:36