products

ترکمتر - گشتاورسنج

ترکمتر - گشتاورسنج

ترکمتر یا گشتاورسنج چیست؟

ترکمتر وسیله ای جهت اندازه گیری گشتاور سیستمهای دوار یا گردنده مانند موتور، گیربکس و به طور کلی تجهیزاتی که نیازمند اندازه گیری نیروی وارده بر محور می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از کاربرد های آن در کارخانجات تولید کننده نوشابه، آب معدنی، دوغ و نوشیدنی ها می باشد که برای چرخاندن درب بطری ها باید تا جایی اینکار ادامه یابد که باز کردن آن به سختی صورت نگیرد به همین جهت از گشتاور سنج استفاده می شود. 

انواع ترکمتر یا گشتاورسنج

از انواع تکمتر ها می توان به پراب سر خود و پراپ مجزا اشاره کرد. ترکمتر یا گشتاورسنج یکی از تجهیزات ابزار دقیق است در دو نوع خلاصی و درجه ای ارائه می گردد..

z