1550 میگر دیجیتال _ fluke

"500V میگر دیجیتال Model : 1550"


سفارش آنلاین با تلگرام
1550 میگر دیجیتال  _  fluke

"500V میگر دیجیتال
Model : 1550

:قابلیت اندازه گیری
50V,100V,250V,500VV: ولتاژ تزریقی
200KΩ~1TΩ: مقاومت الکتریکی"

پیوست ها - 1550 میگر دیجیتال _ fluke
2.jpg


سفارش آنلاین با تلگرام

741
21 تیر 1394 - 11:35
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - 1550 میگر دیجیتال _ fluke