رگولاتور بانک خاذنی AP-PFC _ atbin

"رگولاتور بانک خاذنی Power Factor Controller"
رگولاتور بانک خاذنی AP-PFC   _   atbin

"رگولاتور بانک خاذنی
Power Factor Controller
مدل :AP-PFC
ابعاد:144x144x150
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش :4 Digit
تعداد پله :6-8-12
قابلیت تعریف قدرت پله های خازنی نسبت به پله اول : 10 نوع نسبت
محدوده تعریفCosф:سلفی 0/7خازنی تا 0/07
"

134
20 تیر 1394 - 13:56
1.jpg