کانتر پیش تنظیم H5KLR _ anly

"Multi-Function Digital Counter _ Duall display قابل استفاده همراه با سنسور، چشم های نوری میکروسوئچ"
کانتر پیش تنظیم H5KLR    _    anly

"H5KLR
Multi-Function Digital Counter _ Duall display
قابل استفاده همراه با سنسور، چشم های نوری میکروسوئچ
حفاظت شده در برابر نوسانات برق و فرکانس های مختلف
سرعت و دقت بالا(شمارش تا 10000شماره در ثانیه)
قابلیت تنظیم Online در مواقع تغییر برنامه
قابلیت شمارش به ترتیب و معکوس(Up/Down)
دارای حافظه برای هر نوع عملکرد
دارای دو فرمان مستقل از هم
کنترل دستی
"

112
20 تیر 1394 - 12:19 31 تیر 1394 - 17:46
1.png