دوربین/ متر لیزری 1500 متر SW-1500A _ SND WAY

"SW-1500A دوربین / متر لیزری 1500 متر تصویری همراه با زاویه سنج دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا"
دوربین/ متر لیزری 1500 متر   SW-1500A   _  SND WAY

"SW-1500A
دوربین / متر لیزری 1500 متر تصویری همراه با زاویه سنج :
دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا
محدوده اندازه گیری:5 ~ 1500 M - دقت اندازه گیری:1 m
اندازه گیری زاویه :60+-
"

130
31 تیر 1394 - 10:09
6.jpg