پانچ تک کاره و چند کاره

جهت سوراخ کاری قطعات فلزی
پانچ تک کاره و چند کاره

دستگاه پانچ قابلیت سوراخ کاری و پانچ کاری به روی قطعات فلزی جهت منتاج در کارخانجات تولید قطعات سازه های فلزی

245
1 شهریور 1394 - 17:18
5.jpg