تستر میدان مغناطیسی در سه جهتX, و Y و ,Z

Model : EMF-828
تستر میدان مغناطیسی در سه جهتX, و Y و ,Zسه بعدی  EMF TESTER
قابلیت اندازه گیری : 0-20/200/2000 micro Tesla 0-200/2000/20000 milli-Gauss
پهنای باند : 30Hz ̴ 300Hz
ابعاد : 195×68×30 mm
پراب مجزا

 همراه با کیف حمل


یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش
ارائه ضمانت نامه رسمی

6
25 مهر 1395 - 11:46