محاسبه اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی را در یک میکروگرید

انتخاب اندازه بهینه باتری در میکروگرید با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح
قیمت: 69,000 تومان

سفارش آنلاین با تلگرام
محاسبه اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی را در یک میکروگرید

عنوان مقاله:

Optimal Sizing of Smart Grid Storage Management System in a Microgrid

مقاله سال 2011

نوع ژورنال: IEEE conference

در این مقاله بدست آوردن سایز بهینه سیستم ذخیره کننده انرژی در ریزشبکه مورد مطالعه قرار میگیرد. سیستم ذخیره کننده انرژی در ریزشبکه نقش بسیار مهمی را بازی میکند. در مواقع اضطراری نیاز شبکه را تامین میکند و در گذراهای بحرانی شبکه را پایدار نگه می دارد. در این پروژه سایز بهینه سیستم ذخیره کننده انرژی توسط روش برنامه ریزی عدد صحیح یا mixed-integer (MIP) بدست می آید.

این پروژه بصورت ام فایل متلب بوده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد. همیچنین کدهای گمز این پروژه نیز موجود می باشد.


سفارش آنلاین با تلگرام

657
30 خرداد 1396 - 10:31 10 مهر 1396 - 17:19
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - محاسبه اندازه بهینه سیستم ذخیره سا...