تجهیزات اندازه گیری - جست و جو

تجهیزات اندازه گیری - جستجو در خدمات و محصولات

مولتی متر

برنیکا

مولتی متر تجهیزی است که قادر به اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت، تست دیود و تست الکتریکی مدار، فرکانس، دما به صورت مطلق و یا نسبی است.

تجهیزات اندازه گیری - جستجو در برگ نماها

هلدپیک

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری و ابزار دقیق