ارائه خدمات ایمنی برق

واحد حفاظت فنی و ایمنی شرکت با توجه به نیاز روز افزون جامعه ، بر اساس نگرشی دانش محور به منظور رفع نیازهای مشاوره، مدیریت، بازرسی، طراحی و اجرای ایمنی برق تاسیس گردیده است


سفارش آنلاین با تلگرام
ارائه خدمات ایمنی برق

فروش انواع تجهیزات تست و اندازه گیری
مشاور و مجری ایمنی ساختمان ها، کارخانجات و واحدهای صنعتی و تجاری
آنالیز اجرا و برآورد هزینه احداث سیستم زمین و چاه ارت
مشاوره در احداث و اجرای چاه ارت، کابلکشی ارت و همبندی جهت سیستمهای کنترلی - PLC
بازرسی و صدور تایید ایمنی واحدهای صنعتی و تجاری مطابق با دستورالعملهای وزارت کار
تست ، اندازه گیری و صدور تأییدیه توسط مشاور مرکز تحقیقات وزارت کار
بررسی صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین
اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت
تست چاه ارت و صدور گواهی مورد تایید وزارت کار
بررسی سیستم اتصال به زمین و همبندی ارتینگ در کلیه صنایع و صدور تاییدیه رسمی
اجرای چاه ارت با مقاومت استاندارد
ارائه مشاوره در زمینه همبندی سیستم اتصال به زمین
طراحی و اجرای سیستم صاعقه گیر
اجرای چاه ارت با مقاومت کمتر از 1 اهم جهت بیمارستانها ، تجهیزات آزمایشگاهی و مخابراتی

زیر نظر متخصصین دارای پروانه صلاحیت و مورد تایید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سفارش آنلاین با تلگرام

521
23 خرداد 1396 - 16:14
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید