ارائه خدمات ایمنی برق

واحد حفاظت فنی و ایمنی شرکت با توجه به نیاز روز افزون جامعه ، بر اساس نگرشی دانش محور به منظور رفع نیازهای مشاوره، مدیریت، بازرسی، طراحی و اجرای ایمنی برق تاسیس گردیده است


سفارش آنلاین با تلگرام
ارائه خدمات ایمنی برق

انواع خدمات  ایمنی برق

 • فروش انواع تجهیزات تست و اندازه گیری
 • مشاور و مجری ایمنی ساختمان ها، کارخانجات و واحدهای صنعتی و تجاری
 • آنالیز اجرا و برآورد هزینه احداث سیستم زمین و چاه ارت
 • مشاوره در احداث و اجرای چاه ارت، کابلکشی ارت و همبندی جهت سیستمهای کنترلی - PLC
 • بازرسی و صدور تایید ایمنی واحدهای صنعتی و تجاری مطابق با دستورالعملهای وزارت کار
 • تست ، اندازه گیری و صدور تأییدیه توسط مشاور مرکز تحقیقات وزارت کار
 • بررسی صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت
 • تست چاه ارت و صدور گواهی مورد تایید وزارت کار
 • بررسی سیستم اتصال به زمین و همبندی ارتینگ در کلیه صنایع و صدور تاییدیه رسمی
 • اجرای چاه ارت با مقاومت استاندارد
 • ارائه مشاوره در زمینه همبندی سیستم اتصال به زمین
 • طراحی و اجرای سیستم صاعقه گیر
 • اجرای چاه ارت با مقاومت کمتر از 1 اهم جهت بیمارستانها ، تجهیزات آزمایشگاهی و مخابراتی

زیر نظر متخصصین دارای پروانه صلاحیت و مورد تایید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ارائه خدمات ایمنی برق
سفارش آنلاین با تلگرام

667
23 خرداد 1396 - 16:14
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید