products

استرس سنج

استرس سنج

استرس سنج چیست؟ 

استرس سنج دستگاهی که 3 سنسور بسیار قوی دارد و برای اندازه گیری پارامترهای دما در محیطهای بسته و باز کاربرد فراوان دارد. در واقع از استرس سنج برای اندازه گیری دمای تر، خشک و تشعشی استفاده می گردد که به آن استرس سنج محیطی و یا حرارتی (Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter) نیز میگویند.

 استرس سنج محیطی

استرس سنج محیطی میزان استرس گرمایی را اندازه گیر ی می نماید استرس سنج در مشاغل و اصناف حرفه های متفاوت به کار گرفته می شود بیشترین کاربرد این دستگاه در شرکت ها و سازمان هایی که بررسی و سنجش موارد بهداشتی و طب فعالیت می کنند دارد ابزاری است  از تجهیزات  اندازه گیری ابزار دقیق در صنعت برق می باشد .

استرس سنج محیطی هم در محیط باز و بسته به کار می رود توانایی اندازه گیری دماهای گوناگون را دارد .

استرس سنج حرارتی

استرس سنج حرارتی برای بررسی استرس گرمایی دمای محیط کارکنان می باشد .

انواع استرس سنج 

 استرس سنج یکی دیگر از تجهیزات ابزار دقیق می باشد و می توانید در دو نوع دیجیتال و آنالوگ آن را بیابید. 

استرس سنج دیجیتال وسیله ای دقیق و مناسب جهت جلوگیری از افزایش بیش از اندازه دمای محیط  که به اندازه گیری مستقیم میانگین دما می پردازد .

z