products

استرس سنج

استرس سنج

استرس سنج چیست؟ 

استرس سنج دستگاهی که 3 سنسور بسیار قوی دارد و برای اندازه گیری پارامترهای دما در محیطهای بسته و باز کاربرد فراوان دارد. در واقع از استرس سنج برای اندازه گیری دمای تر، خشک و تشعشی استفاده می گردد که به آن استرس سنج محیطی و یا حرارتی (Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter) نیز میگویند.

انواع استرس سنج 

 استرس سنج یکی دیگر از تجهیزات ابزار دقیق می باشد و می توانید در دو نوع دیجیتال و آنالوگ آن را بیابید.