products

الکترونیک

الکترونیک

مهندسی الکترونیک چیست؟

مطالعه علوم عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف را مهندسی الکترونیک می گویند و یکی از مهندسی های زیر شاخه صنعت برق به حساب می آید. تجهیزات بسیار زیادی در این صنعت تولید می شوند و در همه جا کاربرد فراوانی دارد هم در صنایع مختلف و هم در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.

 الکترونیک دانش مطالعه عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف است مانند اجسام نیمه رسانا،مقاومت ها،القاگرها، خازن ها و ... همچنین الکترونیک به عنوان یکی از شاخه های علم فیزیک به حساب می آید که در طراحی مدارهای الکترونیکی برای حل مسائل و مشکلات می باشد 

 دانش علم الکترونیک بررسی رفتار و تاثیر الکترون ها استفاده نماید و به توسعه قطعات و سیستم هایی می پردازد که انرژی الکتریکی یکی از فاکتورهای آن محسوب می شود مانند لامپ های خلاء، ترانزیستورها، مدارها و ... علم الکترونیک شامل دامنه وسیعی از مهندسی می باشد که دارای زیر مجموعه های زیادی مانند مهندسی تجهیزات اندازه گیری و  ابزار دقیق و بسیاری در ارتباط می باشد .

مشکلات و موانع پیشرفت صنعت میکروالکترونیک در ایران 

  1.  خرید دستگاه ها
  2. ناسازگار بودن دستگاه ها و عدم تکمیل مراحل خرید دستگاه ها
  3. محیا نبودن زیر ساخت های لازم برای دستگاه در ایران 
  4. کلاهبرداری شرکت های وارد کننده این دستگاه ها
  5. مشکلات و ضعف های تهیه قرار داد ها 
  6. به اشتراک نگذاشتن لینک های خرید

مشکلات مدیریتی حوزه الکترونیک د رایران

عدم نگهداری مناسب و تعمیرات دستگاه ها 

برگزار نکردن دوره های آموزشی ارتقای توانمندی کارکنان 

 

خازن

خرید و قیمت قطعات الکترونیکی از جمله انواع خازن و دیود و مقاومت و ترانزیستور و...

z