products

خازن

خازن

خازن چیست؟

خازن وسیله ای الکتریکی که می تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید و معمولا در مدارهای الکتریکی به کار می رود. متشکل از دو پایه رسنا می باشند که با استفاده از یک عایق از هم جدا شده اند . از خازن ها در میدان الکتریکی یکنواخت می توان استفاده کرد که می توانند میدان های الکتریکی را در حجم کوچکتری نگه دارند. با قرار دادن آن در مو=دار می توان آنرا شارژ کرد و برای دشارژ کردن آن می توانیم آن را از مدار خارج کنیم. معمولا در جریان های متناوب جریان را عبور می دهد و شارژ و دشارژ می شود اما در جریان های مستقیم سریعاً شارژ شده و جریان را عبور نمی دهند.

انواع خازن

خازن یکی از زیر شاخه های قطعات و تجهیزات الکتریکی می باشد که در  انواع مختلفی عرضه می گردند و در انواع و اشکال مختلفی تولید می گردند.  به عنوان مثال خازن کوره القایی، خازن گازی، خازن سیلندری و ... از انواع خازن های موجود در بازار می باشتد.

z