شمارنده طبق تابع ورودی پنلی

شمارنده طبق تابع ورودی پنلی جی ای سی gic
شمارنده طبق تابع ورودی پنلی

محدوده وسیع سیگنال ورودی از فرکانس 0.01 هرتز تا 20 کیلوهرتز
محدوده شماره انداز از 1 تا 9999999
مرکز هشدار برای هر دو شاخص نرخ و جمع زنی
رمز عبور
نمایش دادن سیگنال بالاتر از رنج

40
31 فروردین 1395 - 14:53