شمارنده دیجیتال پنلی

شمارنده دیجیتال پنلی جی ای سی gic
شمارنده دیجیتال پنلی

6 دیجیت، LCD
حافظه غیر فرار تعبیه شده داخل دستگاه
طیف گسترده ای از ولتاژ تغذیه
تنظیم مجدد از راه دور
مصرف برق کم حداکثر 0.8VA

33
31 فروردین 1395 - 14:50