جعبه ترمینال سولار

جعبه ترمینال سولار المکس elmex


جعبه ترمینال سولار

سوکتهای قابل نصب:
KUT 2.5N: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm/0.5 Nm
KUT 4N: 1000 VDC/32 A/4 sq mm/0.6 Nm
KUT 6N:1000 VDC/41 A/6 sq mm/0.8 Nm
KUT 10N: 1000 VDC/63 A/10 sq mm/1.2 Nm
KUT 25: 1000 VDC/101 A/25 sq mm/2.3 Nm
KUT 50: 1000 VDC/150 A/50 sq mm/8 Nm
KUT 95: 1000 VDC/232 A/95 sq mm/20 Nm
DST 2.5: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm
DST 2.5 - 1x2: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm
DST 4: 1000 VDC/32 A/4 sq mm
DST 6: 1000 VDC/41 A/6 sq mm
DST 10: 1000 VDC/57 A/10 sq mm
DST 16: 1000 VDC/76 A/16 sq mm
SCT 2.5: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm
SCT 4: 1000 VDC/32 A/4 sq mm
MCT 2.5: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm
MCT 2.5P4: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm
MCT 4: 1000 VDC/32 A/4 sq mm
DCT 2.5 - 1x2: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm
DCT 2.5 - 2x2: 1000 VDC/24 A/2.5 sq mm


310
31 فروردین 1395 - 11:14
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - جعبه ترمینال سولار