ترمینال ریلی ایزوله

ترمینال ریلی ایزوله تابلو برق المکس elmex
ترمینال ریلی ایزوله

رنگبندی: خاکستری - قرمز - زرد - سبز - آبی - مشکی
مدل دیود داخلی: 1N4007
ولتاژ دیود 1000 ولت، ولتاژ پایه 300 ولت، جریان 1 آمپر :KUDD 4CC1
ولتاژ دیود 1000 ولت، ولتاژ پایه 300 ولت، جریان 1 آمپر :KUDD 4CC2
ولتاژ دیود 1000 ولت، ولتاژ پایه 300 ولت، جریان 1 آمپر :KUDD 4CA1
ولتاژ دیود 1000 ولت، ولتاژ پایه 300 ولت، جریان 1 آمپر :KUDD 4CA2
ولتاژ دیود 1000 ولت، ولتاژ پایه 300 ولت، جریان 1 آمپر :KUDD 4D1
KUDD 4R
KUDD 4MOV

20
30 فروردین 1395 - 16:03