کالیبراتور الکتریکی789 _ fluke

"کالیبراتور مقادیر الکتریکی (جریان-ولتاژ-مقاومت-فرکانس-لوپ تستر) Model : 789"
کالیبراتور الکتریکی789   _   fluke

"کالیبراتور مقادیر الکتریکی
(جریان-ولتاژ-مقاومت-فرکانس-لوپ تستر)
Model : 789

قابلیت اندازه گیری :
ولتاژ :0~100 V AC/DC
جریان :0~1A
فرکانس :20K Hz
مقاومت الکتریکی :~40MΩ
Loop Power : 24V
"

90
21 تیر 1394 - 11:25 21 تیر 1394 - 11:31
10.jpg