ولت مترعقربه ای دیجیتال AV-RVS _ atbin

"ولت مترعقربه ای دیجیتال Digital Gauge Voltmeter"
ولت مترعقربه ای دیجیتال  AV-RVS   _   atbin

"ولت مترعقربه ای دیجیتال
Digital Gauge Voltmeter
مدل :AV-RVS
ابعاد :96x96x100
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش :3 Digit
دقت :0.5 % ± 1 Digit
سیگنال ورودی :AC Voltage
دامنه اندازه گیری ولتاژ :0-500V
نوع اتصال به شبکه :1 Phase
ولتاژ تغذیه :220V AC ± 10% ,50-60Hz
توان مصرفی :1.8VA»
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

96
20 تیر 1394 - 13:43 20 تیر 1394 - 13:44
11.jpg