تایمر مولتی ولت کامپکتAH3G _ anly

دارای صفحه نمایش بزرگ برای نمایش آسانتر
تایمر مولتی ولت کامپکتAH3G     _  anly

"AH3G
تایمر مولتی ولت کامپکت
دارای صفحه نمایش بزرگ برای نمایش آسانتر
36x36 میلیمترابعاد کوچک
48x48 , 36x36:در دو سایز مختلف
قابل استفاده با سوکت 8 پایه معمولی
طول عمر طولانی
اقتصادی
مولتی ولت (حفاظت شده در برابر نوسان برق)
"

81
20 تیر 1394 - 10:50 31 تیر 1394 - 17:56
1.jpg