SND WAY50

SW-50 متر لیزری 50متر
SND WAY50

"SW-50
متر لیزری 50 متر:
0.2 ~ 50 M:محدوده اندازه گیری - mm2:دقت اندازه گیری
اندازه گیری طول – عرض- ارتفاع - محاسبه حجم
دارای تراز جهت بالا بردن دقت - دارای حافظه برای ذخیره تا 20 مقدار
"

149
16 تیر 1394 - 11:35 29 تیر 1394 - 17:41
1.jpg